Systém asistovaného hubnutí® - biochemie v praxi

Systém asistovaného hubnutí® je metoda, do které jsou zapracovány poznatky biochemiků z celého světa, ale rovněž našich předních vědců a myslitelů. Nejsme vůbec zaostalí, naopak, jsme první na světě, kteří umí redukovat bez sportu, a to tak, že se tělo opravuje!

Poznatky pana Prof.MUDr. Vratislav Schreibera Dr.Sc. – shrnuté v knize Stres Patofyziologie – endokrinologie - klinika, či MUDr. Bedřicha Nejedlého a spolupracovníků v knize Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe, dále Prof. MUDr. Stanislava Trojana a Schreibera Michala, Csc. Atlas bilogie člověka a mnoho dalších, včetně profesora Edwarda Babáka, který již před 100 lety znal mnohem více, než leckteří lékaři dnes, tak ti všichni přispěli střípky poznání do celého toho obrazu a najednou nám před očima vystoupil naprosto jiný mechanismus toho, jak redukci provádět.

Padesát, šedesát let staré nesmysly, které nikdo nereviduje, nikomu není divné, že to nefunguje, ale neustále se v éteru opakují do zblbnutí, nutí lidi dělat naprosté šílenosti, aby se dostali do normální hmotnosti.

A přitom je to tak snadné!

Jde jíst vše, jen je třeba nechat potravinu pracovat pro mne a ne proti mně!

A to právě zvládla metoda Systém asistovaného hubnutí®, protože nastavením konkrétních podmínek nastavíme v těle takovou situaci, kdy samo tělo redukuje nadbytečný tuk. Neztrácí se svaly, jen tuk. Dovedeme postavit svaly bez hnutí toho člověka! Když je potřeba svaly trochu sundat, protože tím, jak tělo je nucené tahat ty tuky, tak je přesvalené, tak to děláme v poměru 85% ku 15%, tuk sval!

Musíte jen vědět, co s tím tělem chcete udělat. Pak už je to snadné. :-)

Edward Babák

Edward Babák

Velký myslitel, autor děl Tělověda I a II, spisy O výživě, první rektor Veterinární a farmaceutické univerzity a šestý rektor Masarykovy univerzity v Brně. Zabýval se i obecnou biologií a duševním vývojem dětí.
Zdroj Wikipedie

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber DrSc.

Prof. MUDr. Vratislav Schreiber Dr.Sc.

Řadu let působil jako proděkan Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze a také jako prorektor UK. Vedl Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus na 3. interní klinice Fakulty všeobecného lékařství UK v Praze. Podílel se na studiu hormonu TRH a oxidu dusnatého. Je zakládajícím členem "Učené společnosti ČR" a byl dlouholetým předsedou České endokrinologické společnosti ČLS JEP. Byl prvním, kdo dostal cenu "Praemium Bohemiae". V roce 2003 mu byla udělena Medaile Za zásluhy II. třídy. Je autorem úvah o medicíně. Pod jeho vedením vyšla monografie o stresu.
Zdroj Wikipedie

MUDr. Bedřich Nejedlý

MUDr. Bedřich Nejedlý

Vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí je základním motivem Nejedlého celoživotní práce. Jeden z rozhodujících vlivů představovala spolupráce s prim. Lemonem od roku 1967, kdy bylo jako druhé v republice založeno ARO kladenské nemocnice. V tomto období začíná přednášet o vnitřním prostředí po celém Československu. Cesta do Dánska a osobní setkání s Poulem Astrupem v Kodani a návštěva Švédska v roce 1968 byla pro Nejedlého nejen zdrojem poznatků a inspirací na řadu let, ale vznikem osobního přátelství s prof. Astrupem se stala současně i oceněním jeho schopností a úrovně československé klinické biochemie. Nejedlého lze považovat za zakladatele acidobazické školy u nás, který mě a řadu kolegů naučil acidobazické poruchy posuzovat v souvislostech nemocného pacienta jako celku. Zatímco první kniha o vnitřním prostředí je ještě orientována přece jen více na technologii acidobazické rovnováhy a na přehled základních poruch vodního a iontového hospodářství, druhé vydání je knihou klinickou, s nesmírným množstvím nových myšlenek, postřehů a interpretačních přístupů, přesahujících acidobazickou rovnováhu do širokých oblastí vnitřního prostředí a energetiky.
zdroj cskb.cz

Zdroje:

  • Harperova biochemie, Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W., 23. vydání (4. české vydání), Jinočany, H+H, Vyšehradská, s.r.o., 2002. 872 stran ISBN 80 – 7319 – 013 – 3
  • Od neuronu k mozku, J.G.Nichols, A.Robert Martin, Bruce G.Walace, Paul A. Fuchs, Academia, 2013
  • Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe, MUDr. Nejedlý Bedřich a spolupracovníci, 2. vydání, Praha, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p.. 587 stran ISBN 08 – 065 – 80
  • Stres Patofyziologie – endokrinologie – klinika, Prof. MUDr. Schreiber Vratislav, DrSc. a spolupracovníci, 1. vydání, Praha, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1985. 384 stran ISBN 08 – 045 - 85
  • Atlas biologie člověka, Prof. MUDr. Trojan Stanislav, Dr.Sc. MUDr. Schreiber Michal Csc., 1. vydání, Praha, Scientia, spol. s r.o., pedagogické nakladatelství. 84 stran ISBN 80 – 7183 – 257 – X
  • Wikipedie – hormony tukové tkáně, 8.3.2009

Reference:

  • Matsuzawa Y., Funahashi T., Kihara S. et al. Adiponectin and metabolic syndrome. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2004, 24: 29-33.
  • Shimada K., Miyazaki T., Daida H. Adiponectin and atherosklerosis disease. Clinica Chemica Acta, 2004, 344: 1–12.

A řady dalších…