Pohyb

Oficiální vyjádření k pohybu při redukci.

Vzhledem k tomu, že se velmi množí případy vystresovaných žen, které trpí pocitem viny, že cvičí málo, špatně či nedostatečně, tak si vysvětlíme, jak je to se cvičením doopravdy ve skutečnosti.

Není pravda, že by snižovat hmotnost bez sportu nešlo!

Navíc je pohyb v redukci naprosto nevhodný, pokud neuděláte opatření s vodou, kterou si cvičením vyrobíte.

Už se vám stalo, že jste byli cvičit a ráno se probudili s nadváhou? A pokud jste se na to ptali trenérů, bylo vám řečeno, že se mění tuky na svaly?

Ale to jsou od sebe na míle vzdálené biochemické pochody v těle a rozhodně tomu tak není!

Co se tedy děje doopravdy?

Není jednoduché to jednoduše popsat, protože jde o několik procesů, při kterých metabolizováním substrátů vytvoří buňky kromě další metabolitů také molekuly vody. A s tou jsou následné problémy, ne s tím, že byste nevycvičili a nevypotřebovali tuky, ale s tím, že spálením 1 g tuku vznikne 1,07 ml vody!

Jaké problémy?

Problémy s odvedením této vytvořené vody!

To je totiž ten hlavní problém zvýšení hmotnosti po cvičení. Ne vznik svalů, ale zadržení vytvořené vody. V první fázi totiž dojde k tomu, že se vytvořená voda nestačí tak rychle degradovat, jak vzniká a navyšuje se její obsah v buňce. Navíc se po skončení cvičení velmi zpomalí pohyb extracelulární tekutiny a tím zase následně nemůže velké množství vytvořené vody odejít z buňky a zůstane v ní zadržená. Potom jde ale člověk často spát, nebo již po cvičení odpočívá a voda zůstane v buňce a jen velmi pomalu se přesunuje do extracelulárního prostoru.

A ráno se budí s nárůstem hmotnosti, protože voda ještě nemohla odejít.

Ale tím hlavní problémy teprve začínají!!! Jakmile vstanete, začne se pohybovat extracelulární tekutina, protože ta se hýbe pohybem dolních končetin (to je i důvod, proč se přestane pohybovat, když odpočíváte po cvičení) a buňka začne aktivně vypuzovat velké zásoby vody, protože je pro ni energeticky nevýhodné, aby takové velké množství vody v sobě měla. MUDr. Bedřich Nejedlý to popisuje jako „kalné zduření“, při kterém může dojít až k zániku buňky a tomu se ona aktivně začne bránit tím, že vodu rychle vypuzuje do extracelulárního prostoru. Jenže problém se přesouvá sem! Zase odsud se nestačí tato voda tak rychle degradovat a je tu průšvih, který vám dokáže co cvičení zvednout váhu!

Jakmile totiž začnete jíst, v extracelulárním prostoru začne proudit insulin a ten otvírá i vámi vyprázdněné, tuku zbavené buňky, voda, která tlačí ve vysokém sloupci v extracelulárním prostoru vnikne dovnitř a to je pohádka o živé vodě v praxi! Organely začnou znovu pracovat. Prací tukových buněk je lapat tuk a ony to udělají, protože jsou lačné! Ve finále dojde k tomu, pokud nevyženete vytvořenou vodu, dojde k jejímu vniknutí do buněk, jejich následnému oživení a navýšení váhy!!! Takže paradoxně u lidí, kteří nevyženou vytvořenou vodu dochází co cvičení k nárůstu a oni se velmi diví, že jim hmotnost neklesá!!

Takže pohyb k redukci používejte jen když máte ověřeno, že se vašemu tělu daří vyrobenou vodu vyhánět, jinak budete tloustnout.

Další související informace si můžete přečíst v článku Hubnutí bez diet a cvičení.

Loučeň 4.6.2012

Zdroje:

  • Harperova biochemie, Murray Robert K., Granner Daryl K., Mayes Peter A., Rodwell Victor W., 23. vydání (4. české vydání), Jinočany, H+H, Vyšehradská, s.r.o., 2002. 872 stran ISBN 80 – 7319 – 013 - 3
  • Vnitřní prostředí, klinická biochemie a praxe, MUDr. Nejedlý Bedřich a spolupracovníci, 2. vydání, Praha, Avicenum, zdraotnické nakladatelství, n. p.. 587 stran ISBN 08 – 065 – 80
  • Stres Patofyziologie – endokrinologie – klinika, Prof. MUDr. Schreiber Vratislav, DrSc. a spolupracovníci, 1. vydání, Praha, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1985. 384 stran ISBN 08 – 045 - 85
  • Atlas biologie člověka, Prof. MUDr. Trojan Stanislav, Dr.Sc. MUDr. Schreiber Michal Csc., 1. vydání, Praha, Scientia, spol. s r.o., pedagogické nakladatelství. 84 stran ISBN 80 – 7183 – 257 – X
  • Wikipedie – hormony tukové tkáně, 8.3.2009

Reference:

  • Matsuzawa Y., Funahashi T., Kihara S. et al. Adiponectin and metabolic syndrome. Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol., 2004, 24: 29-33.
  • Shimada K., Miyazaki T., Daida H. Adiponectin and atherosklerosis disease. Clinica Chemica Acta, 2004, 344: 1–12.

diplomovaný nutriční terapeut
Lenka Náměstková, DiS.