BMI kalkulačka

Vaše BMI je:

Co je BMI?

Je to zkratka anglických slov BODY MASS INDEX a znamená to poměr výšky a hmotnosti.

BMI se obecně dá považovat pouze za statistický nástroj, u konkrétního jedince je BMI příliš jednoduchým prostředkem, který ignoruje velké množství důležitých faktorů (např. stavbu těla, množství svalstva apod.). V klinické praxi se proto obvykle používají přesnější testy jako měření tloušťky podkožního tuku, impedanční měření atd.

V populaci se objevují hodnoty indexu v rozmezí od přibližně 15 (závažná podvýživa) až přes 40 (morbidní obezita). Přesné hranice mezi jednotlivými kategoriemi (závažná podvýživa, podvýživa, optimální váha atd.) se mezi různými odborníky liší, ale všeobecně je BMI pod 18,5 považováno za podváhu, která může být příznakem nějaké poruchy stravování či jiného zdravotního problému, zatímco BMI nad 25 se považuje za nadváhu a nad 30 za příznak obezity. Tyto hranice platí pro dospělé starší 20 let.

Běžně se používají následující hranice:

Kategorie Rozsah BMI – kg/m2
těžká podvýživaBMI ≤ 16,5
podváha16,5 – 18,5
ideální váha18,5 – 25
nadváha25 – 30
obezita I. stupně30 – 35
obezita II. stupně35 – 40
morbidní obezitaBMI > 40